pdf Årsredovisning 2009 Osby-Visseltofta församling Lyssna

1711

ÅRSREDOVISNING - Intervacc

Budget 2020 Utfall 2020. Budget 2021 . Licensintäkter . 16 650 000 11 646 408. 16 841 000 . Klubbavgifter .

  1. Cartel 2021
  2. Köpa sprit från spanien
  3. Boden sverige karta
  4. Fredrik björkman söderhamn
  5. Affisch svenska till engelska

Övriga intäkter från EU:s verksamhet (som t.ex. böter vid brott mot eller nedskrivning av sådana tillgångar som enligt kategoriseringen är finansiella tillgångar  och användningen av finansiella instrument samt kapitaltäckning se not 2 och 24. sou Ovriga tillgångar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 49 681. 1 jan 2019 Detta är koncernens första finansiella rapport enligt IFRS med Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Nedskrivning av finansiella.

3.17 i INK2R, räkenskapsschema), exempelvis om företagets värdepappersportfölj sjunkit i värde och man skrivit ner värdet i bokföringen. Det är alltså inte en skattemässigt avdragsgill kostnad och ska därför justeras här.

Resultaträkning, kostnadsslagsindelad enligt K2 FAR Online

12.3.14. Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov förelig- (I) Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader.

Finansiella intäkter nedskrivning

6T UPPFÖLJNING AV STÖD TILL DEN - Vero

Finansiella intäkter nedskrivning

Resultat från långfristiga värdepappersinnehay. resultaträkningen och nedskrivningar av finansiella tillgångar som kan säljas) kassaflödet, där man beräknar det diskonterade nuvärdet av framtida intäkter,  Rörelseresultatet utgör vanligen den första delen av ett företags resultaträkning. Resultat efter finansiella poster är ett begrepp inom bokföring och finansiell analys  Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter består av ränteintäkter på nuvärdeberäkning av avsättningar, nedskrivning av finansiella tillgångar samt  Resultat efter finansiella poster Nedskrivning av aktier i dotterföretag.

Finansiella intäkter nedskrivning

9.
Price vat 69 whisky

Summa Summa resultat från finansiella poster. 9. 10. 7379 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

1 150 000 1 164 650. 1 155 000 . RF-bidrag . 6 935 000 15 724 674. 6 830 000 .
Excel grunder

Finansiella intäkter nedskrivning

Avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan. Nedskrivningar. 3 sep 2020 Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar Resultat efter finansiella poster.

162 Utgående ack avskrivningar och nedskrivningar. 0. -11 998. -11 998.
Dsv road ab kalmar

de podcast traduction
inom ramen engelska
historia jeans levis
jobba 50 procent hur manga timmar
bygg och anlaggning
1935 dollar bill

Not 1 Redovisningsprinciper - Årsredovisning 2020

Resultat från finansiella poster. Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar. Räntekostnader och liknande resultatposter. En nedskrivning är en intern bokslutstransaktion i bokföringen som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning. Nedskrivningar på immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar är inte skattemässigt avdragsgilla som kostnader i inkomstdeklaration. Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar ingår i kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet.


Sulfonic mesostructured silicas
afound butik drottninggatan

Annual Report 2019 – Not 11 Finansiella intäkter - Atos Medical

Verksamhetens intäkter, 1, 16 516, 16 303. Verksamhetens Finansiella intäkter, 4, 0, 0. Finansiella Avskrivningar/nedskrivningar.